TISZTELT MEGRENDELŐNK
TÁJÉKOZTATJUK VÁLLALÁSI FELTÉTELEINKRŐL

A készülékeket javításra átvételi elismervény ellenében vesszük át. Ha átvételkor nem állapítható meg a várható javítási díj, és a megrendelő se határoz meg maximális javítási díjat a megrendelő külön értesítése nélkül elvégezzük a javítást, ha annak költsége az átvevő helyiségben kifüggesztett díjakat nem haladja meg. Ha a kifüggesztett díjakat, vagy a megrendelő által közölt összeget a javítás meghaladná, árajánlatot készítünk. Amennyiben a megrendelő az árajánlatot nem fogadja el, a javítást nem végezzük el, és készülékét eredeti állapotában visszaadjuk részére, és vizsgálati, hiba-megállapítási díjat számítunk fel az üzletben kifüggesztett melléklet szerint. Ha a javítást anyaghiány miatt nem tudjuk vállalni, vizsgálati díjat nem számolunk fel. A megjavított készülékeket 8 napig díjmentesen tároljuk, utána tárolási díjat számítunk fel, aminek mértékét az üzletben kifüggesztett melléklet tartalmazza. A készüléket 6 hónapig tároljuk, utána a tulajdonosát értesítjük írásban, hogy a készülékét 8 napon belül még kiválthatja a fennálló költségek rendezésével. A határidő lejárta után a készülék értékesítésre kerül. Ha az értékesítés összege a fennálló költségeket meghaladja, a különbözetet az ügyfél részére elkülönítve kezeljük. A javítás nélkül visszaadott készüléket 3 hónapig őrizzük meg. A mindenkori javítási, kiszállási, szállítási, tárolási díjakat az üzletben kifüggesztett melléklet tartalmazza. A megjavított terméket csak az átvételi elismervény, ennek hiánya esetén a tulajdonos személyazonosságának igazolása/igazolvány bemutatása/ fejében a javítási díj maradéktalan megfizetésekor adjuk át. A javítási munkalapot, és számlát a javítás megrendelésekor megadott névre és címre állítjuk ki az áfa törvény értelmében. Ha a javítás áfás összköltsége a 20.000 Ft-ot meghaladja, 6 hónap jótállást vállalunk a 249/2004.(VIII. 27) Korm.rendelet alapján. Jótállási igényt a kapott munkalappal - ami egyben a jótállási jegy is, és tartalmazza a tulajdonos és a készülék adatait, a beépített alkatrészek és elvégzett munkák leírását- a tulajdonos érvényesítheti. A jótállás nem vonatkozik, biztosítékcserére, fejtisztításra. A jótállás megszűnik törés, rongálás, villámcsapás, hálózati túlfeszültség, túlzott hőhatás, szakszerűtlen üzembe helyezés, víz beázás, és durva idegen javítási kísérlet esetén. A 20.000 Ft alatti javításnál az elvégzett munkáért a következők szerint vállalunk jótállást. A díj függvényében: 0-5000Ft-ig 1 hónap 5001-20.000-ig 3 hónap

Joomla templates by a4joomla